Tillgång till en CISO (Chief Information Security Officer, informationssäkerhetschef) är ofta utom räckhåll för små och mellanstora företag. Det råder en global brist på cybersäkerhetsexperter, den nedre gränsen för en CISOs årslön går kring 70 000 euro och kan vara långt mycket högre. Många företag kanske inte heller har behov för en fulltidsanställd CISO utan det räcker med några timmar i veckan eller månaden.

Om ditt företag inte har budget eller behov för att anställa en CISO på heltid, eller om er CISO skulle behöva avlastning så kanske en vCISO (virtuell CISO) är lösningen. Som vCISO kan jag arbeta för er på projektbasis, ett antal överenskomna timmar i månaden eller ad-hoc på timtaxa just då när ni behöver hjälp som mest att stärka er cybersäkerhet.

Några av fördelarna med en vCISO är:

  • Kostnadseffektivitet och flexibilitet
    Med en vCISO behöver ni inte fundera på arbetsgivaravgifter, personalförmåner eller att tilldela kontorsutrymme och utrustning. Antalet timmar per månad går att skala upp eller ner efter behov.
  • Objektivitet och oavhängighet
    Som utomstående kan en vCISO ge en objektiv syn på företagets säkerhet utan att påverkas av internpolitik.
  • Tillgänglighet
    En vCISO kan oftast starta arbetet mycket snabbare än vad det tar att rekrytera en fastanställd CISO. Detta kan vara avgörande då det gäller att åtgärda brådskande säkerhetsbehov. Det är inte helt lätt att rekrytera en CISO, och det är viktigt att värva rätt person, så en vCISO kan också vara ett bra alternativ för att hålla hjulen rullande under tiden man rekryterar.

Bakgrunden jag stöder mig på som vCISO är ingenjörsexamen inom datateknik och polisexamen, med tretton års erfarenhet i IT- och telekombranschen samt åtta år som polis, både som utredare och fältkonstapel. Jag fortbildar mig inom cybersäkerhet kontinuerligt.

Vill du ha mer information om vad jag som vCISO kan göra för ditt företag, ta kontakt så bokar vi in ett möte!