Berg med en flagga på toppenBåde IT och säkerhet ligger mig varmt om hjärtat. I ett skede började jag nörda in mig på etiskt hackande,  alltså att använda hacking för att hjälpa organisationer att täppa igen säkerhetshål. Ju mer jag lärde mig, ju mer växte insikten att de flesta företag och organisationer på Åland spendera mycket lite tid och resurser på cybersäkerhet och att det fanns mycket få cybersäkerhetsaktörer etablerade här.

Tanken att grunda Adamant uppstod då för att försöka fylla det vakuum som verkade finnas i branschen, och att samtidigt få jobba inom ett konstant förändrande och växande område som jag brinner för.

Visionen är att kunna erbjuda kostnadseffektiva cybersäkerhetstjänster till företag och organisationer som inte är tillräckligt stora för att det skulle vara möjligt eller motiverat att upprätthålla sådana funktioner internt.