SuperhjälteAdamant SecOps strävar mot att bli en komplett samarbetspartner i cyberförsvar. Fler tjänster tillkommer efterhand.

Utbildning

Behöver dina anställda cybersäkerhetsskolning, "Information Security Awarenes Training"? Det fixar Adamant!

Penetrationstestning

Det finns idag många olika lösningar som minskar den genomsnittliga tiden att upptäcka och mitigera dataintrång, men bäst är det om intrånget stoppas redan innan det skett. Med en penetrationstestning upptäcks eventuella svagheter innan hotaktörer hinner utnyttja dem.