SuperhjälteAdamant strävar mot att bli en komplett samarbetspartner i cyberförsvar.

Klicka på rubrikerna för mer information.

Föreläsningar och utbildningar

Adamant erbjuder anpassningsbara föreläsningar för att hjälpa individer och organisationer att skydda sig mot cyberhot, med möjlighet till både personlig och onlineleverans.

Penetrationstestning

Penetrationstestning är en metod för att bedöma en organisations IT-säkerhet genom att simulera hackarattacker för att identifiera och utvärdera potentiella säkerhetsrisker i nätverk och system. Det syftar till att upptäcka sårbarheter som kan leda till dataläckor eller systemskador, och att rekommendera åtgärder för att förbättra säkerheten. Genom att använda tekniker som portscanning, sårbarhetsscanning, social engineering och open source intelligence, erbjuder penetrationstestning fördelar som förbättrad säkerhetsstatus, minskad risk för dataintrång, förstärkt förtroende från kunder och partners, samt hjälp med att uppfylla regulatoriska krav. Regelbundna penetrationstester hjälper till att hålla säkerheten uppdaterad och kan motivera investeringar i IT-säkerhet och personalutbildning.

Adamant SOC

Adamant SOC erbjuder en kostnadseffektiv lösning för företag att övervaka nätverkstrafiken och skydda sig mot cyberhot utan att investera i ett eget Security Operations Center (SOC). Genom en integrerad sensor och agent-applikationer som övervakar och analyserar nätverksaktivitet, erbjuder Adamant proaktiv och reaktiv säkerhetstjänst. Detta system säkerställer att känslig data förblir inom nätverket och behandlar endast metadata, samtidigt som det ger kundanpassad säkerhetsövervakning, GDPR-säkerhet, och rådgivning om aktuella hot.