Mitt namn är Håkan Hagström och jag är utbildad ingenjör inom datateknik. Jag har tolv års arbetserfarenhet som systemingenjör inom telekommunikationsbranchen och hann under den tiden ha en rad olika roller som till exempel teknisk koordinator och konsult på plats hos kund. Jag arbetade stora delar av tiden med integration och uppgradering av teleoperatörers hårdvara, och med first och second line support samt emergency support.

År 2013 bytte jag bana och utbildade mig till polis, vilket jag arbetade som i åtta år, både med utredning och på fält. Jag har även fyra års erfarenhet som arbetarskyddsfullmäktig.

På fritiden roar jag mig med att studera och lära mig nya saker. Jag tar fortlöpande högskolekurser för att fortbilda mig inom olika områden. Mina intressen och arbetsuppgifter har givit mig en bred insikt i till exempel cybersäkerhet, personlig säkerhet och arbetssäkerhet.

 

Relevant arbetserfarenhet
Äldre konstapel Ålands polismyndighet 2016 - 2022
Äldre kriminalkonstapel Raseborgs polisinrättning 2016
Yngre konstapel Raseborgs polisinrättning 2014 - 2015
Systems engineer L M Ericsson Ab 2001 - 2013

 

Relevanta utbildningar
Penetrationstestning och etisk hackning * Blekinge Tekniska Högskola 2023, 7,5 högskolepoäng
Avancerad digital undersökningsteknik * Blekinge Tekniska Högskola 2023, 7,5 högskolepoäng
Introduktion till cybersäkerhet (Cisco CyberOps Associate) Högskolan i Skövde 2022, 15 högskolepoäng
Besluts- och riskanalys 1 Högskolan i Gävle 2021, 7,5 högskolepoäng
Grunderna i AI Linköpings universitet 2019, 2 högskolepoäng
Att utveckla organisationer och ledarskap Mälardalens universitet 2019, 7,5 högskolepoäng
Polisens grundutbildning Polisyrkeshögskolan 2013 - 2015
YH-ingenjör inom datateknik Yrkeshögskolan Sydväst 1998 - 2002
Datormontör Ålands yrkesskola 1994 - 1997

 

Andra utbildningar
Handelsrätt I Högskolan Kristianstad 2021, 15 högskolepoäng
Offentlig rätt Högskolan Väst 2021, 15 högskolepoäng
Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs Mittuniversitetet 2021, 7,5 högskolepoäng
Statsvetenskap GR (A), Populism och den liberala demokratin Mittuniversitetet 2021, 7,5 högskolepoäng
Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi Mittuniversitetet 2021, 7,5 högskoelpoäng
Kriminologi GR (A), Droger och kriminalitet Mittuniversitetet 2020, 7,5 högskolepoäng
Juridisk översiktskurs Umeå universitet 2020, 15 högskoelpoäng
Hälsoarbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak Högskolan Kristianstad 2017, 7,5 högskolepoäng

 

Certifieringar **
TryHackMe CompTIA Pentest+  
TryHackMe Jr Penetration Tester  
TryHackMe Pre Security  
TryHackMe Web Fundamentals  
TryHackMe Introduction to Cybersecurity  

* Kurs på avancerad nivå (Magister/Masters)

** Certifieringarna jag tagit är största delen kostnadsfria och/eller utan utgångsdatum för att jag inte ser det som motiverat att betala hundratals eller tusentals euro för att upprätthålla en certifiering som är giltig endast tre år åt gången, förrän en uppdragsgivare specifikt kräver den certifieringen.