Hur stor del av arbetstiden spenderar IT-personalen i ditt företag med att fundera på säkerhet? Risken finns att svaret landar någonstans mellan "mycket lite" och "ingen alls". Det är fullt förståerligt för de har antagligen väldigt mycket andra uppgifter som också ska skötas. Färsk statistik visar dock att man gör bäst i att ta sitt företags cybersäkerhet på fullaste allvar.

Mörk statistik

I en artikel från yle.fi (på engelska) berättas att polisen löste endast 4%, 59 av de 1500 dataintrång som skett i Finland under 2021. IBM har gett ut rapporten Cost of a data breach 2022 där de konstaterar att

  • genomsnittskostnaden för ett dataintrång i Skandinavien är 2,08 miljoner dollar.
  • den genomsnittliga tiden från att ett dataintrång sker tills att det upptäcks är över 200 dagar.
  • efter att ett dataintrång upptäckts tar det i genomsnitt 70 dagar innan det åtgärdats och systemen är fullt återställda.
  • Ungefär en femtedel av dataintrången sker via distributionskedjan, dvs. genom att säkerheten hos en leverantör eller sammarbetspartner först komprometterats.

Faktum är att många företag kanske inte skulle överleva ett fullskaligt dataintrång eller en ransomware-attack. Kostnaderna för att åtgärda de tekniska skadorna är inte de enda konsekvenserna. Risken finns också att företaget får försämrat rykte, förlorar kunder och med otur även åläggs dryga GDPR-böter.

Kvinna som sitter vid sin dator och utsatts för en ransomware-attack
Ett dataintrång eller en ransomware-attack kan vara svår att återhämta sig från.

Vad Adamant kan hjälpa ditt företag med

Att personalen har kännedom om de vanligaste tillvägagångssätten som hotaktörer använder för att genomföra dataintrång minskar risken att något sådant sker och att eventuella skador kan begränsas snabbare än annars, eller undvikas helt. Säkerhetsstandarden ISO 27001 har återkommande informationssäkerhetsskolningar för anställda som ett krav.

Adamant kan tillhandahålla informationssäkerhetsskolning åt er personal som en presentation på svenska eller engelska. Materialet kan skräddarsys enligt era önskemål om specifika fokuspunkter eller tidsåtgång.

Penetrationstest är en annan tjänst som kan hjälpa att täppa igen säkerhetshål, öka insikten om var svagheter finns och vart budgetmedel borde riktas för att säkra företagets information och tillgångar. Även ett penetrationstest kan skräddarsys till att omfatta hela företagsnätverket, eller endast en del av det, eller att antingen utgå från en extern aktörs synvinkel eller någon som redan lyckats få tillgång till nätverket.

Ta kontakt för mer information!